Istorija

Mano gyvenimas pasikeitė, kai susipažinau su savo sielos drauge, mylimąja RosHanak. Tarp mūsų užsimezgė labai gilus ryšys, kuris tikiu jog tęsiasi daugybe daugybę amžių. Vidinio ir išorinio grožio pavyzdys, tapo mano idealu ir įkvėpimu.

Turėjau galimybę semtis daugybės nuostabių dalykų iš Jos.  Iranietė supažindino mane apie tai, ką rytų kultūros žmonės laiko tikra Deive. Ši informacija pakeitė mano supratimą. Tai yra ta tema kurią nuolatos permąstau, perleidžiu per skirtingus gyvenimo tarpsnius. Todėl noriu pasidalinti šiomis žiniomis, kurios tikiu ir jums padės iškleisti ar išplėsti suvokimą apie tikros moters – Deivės prigimtį.

Keturios kryptys, keturi vertybiniai pagrindai, kurie nusako moters – Deivės prigimtį. Moteris, kuri turi išvystytas šias kertines savybes, rytų kultūros žmonės vadina Deive:

  1. Karingumas. Tai moteris kuri tvirtai stovi ant savo kojų. Kuri yra drąsi ir tvirta, turinti išlavintą protą ir gebanti aiškiai mąstyti. Drąsa – tai Dieviškumo atributas, tai savybė kuri eina koja kojon su stiprybe, aiškiu savo vertybių ir idealų susistatymu ir jų žinojimu. Būti drąsiai, reiškia būti sąmoningai, kuomet yra žengiama per gyvenimą suvokiant savo proto galimybes, funkcionavimą ir gebėjimą jį įvaldyti. Šią moters – karės temą įvardinčiau kaip – Stiprybė, kuri kaip siekiamybė turėtų būti ugdoma ir vystoma kiekvieno žmogaus. Tai ir valdžia – gebėjimas kontroliuoti savo protą ir aiškiai sau atsakyti kas man yra svarbu ir ko aš išties trokštu? Moteris, turinti išlavintą protą tampa kūrėja ir gali labai, labai daug. Todėl ši Deivės savybė Klube manifestuoja kaip raktinis žodis – STIPRYBĖ. Siekiant ugdyti stiprų protą pasitelkiamos tokios sferos kaip taikomoji psichologija, NLP, koučingas ir kt.
  2. Dvasingumas.  Kad būti dvasinga, reikia būti sąmoninga, būti išvien su visata, būti išvien su gyvenimu. Ir tai nėra sėdėjimas atsipalaidavus, ne kvėpavimo technikos, jogos asanų darymas ar mantrų kartojimas. Sąmoningumas prasideda nuo susipratimo ir atskyrimo kas aš iš tiesų esu. Ar aš identifikuoju save su kūnu? Ar aš esu kūnas? Ar aš esu tas, kuris nuolatos masto ar jaučia? Kas aš? Aplinkinio pasaulio suvokimas, jo gili analizė ir gautos informacijos realizavimas gyvenime, nuo to prasideda sąmoningumas. O  puoselėjamas moters dvasinis gyvenimas, kuria meilę, darną, harmoniją viduje ir išorėje. Todėl betarpiškai yra svarbu skirti dėmesį savo vidiniam pasauliui. Satori Klubo veikloje viena kitoms to siekti padėsime tiek įvairiais seminarais, paskaitomis ir praktikomis.
  3. Seksualumas. Daug amžių moters seksualumas buvo blokuojamas, engiamas, slepiamas, persekiojamas. Ir šiandien, vakarų pasaulyje, pagaliau mes turime laikmetį, kai turime pakankamai žinių ir laisvės teisingai manifestuoti seksualinės energijos grožį. Moteris ir seksualumas tai sinonimai, kuriems yra būtina skirti dėmesio ir energijos. Tačiau klausimas ką ištiktųjų mes vadiname seksualumu? Kas mums yra seksualumas? Kiek skiriama tam dėmesio? Satori Klubo kontekste, seksualumas atsiskleidžia per Tantrinę moters Deivės prigimtį. Ir tai vienas iš 4 kertinių pagrindų kurį turi ugdyti ir lavinti moteris, siekianti gerovės visais lygmenimis. Visa, kas yra žmoguje, yra dieviška ir visa gali būti panaudota dvasiniam augimui bei tobulėjimui. Klubo erdvė leis laisvai diskutuoti ir dalintis visais rūpimais klausimais susijusiais su moteriškumu, intymumu ir seksualumu. Naudingi seminarai, paskaitos, savitarpio pagalbos grupės bei praktikos atvers platesnį suvokimą į save.
  4. Motinystė. Moteriškumas, o su juo ir motiniškumas šiais laikais išties išgyvena konfrontuojančią poziciją. Visuomet buvo moterų nenorinčių vaikų ir svajojančių apie šeimą, tačiau motiniškumo jausmą ir gebą, moteris talpina savyje kaip daugiau ar mažiau įgimtą.  Išgirdusi apie šį moters kaip Deivės vaidmenį, pamaniau jog jo turiu mažiausiai ar išvis neturiu. Tačiau kontempliuojant šią temą aš supratau, jog motinystė yra ne apie tai jog moteris turi ar privalo į šį pasaulį per savo lytį padėti įsikūnyti naujai sielai. Tai apie motinišką meilės jausmą savo vaikams, šeimai, aplinkai, šaliai ir visai žmonijai. Motinystės grožis ir kilnumas pasireiškia per moters atvirą širdį, rūpestingumą, mokėjimą duoti meilę ir dalintis ja su aplinkiniais ir šis gebėjimas slypi kiekvienos moters prigimtyje. Klubo veikloje ši kryptis užima itin reikšmingą ir svarbią vietą. Tai motinystės, kaip kilnumo ir meilės manifestacija pasireiškianti per labdarą, globą ir yra nukreipta į “karštuosius” taškus. Tokių taškų Lietuvoje mes turime tikrai labai daug, pradedant vaikais ir baigiant seneliais, ir tai puiki terpė parodyti pavyzdį aplinkai, pavyzdį savo šeimai, šaliai, ugdyti tautiškumą kiekvieno mūsų širdyje ir puoselėti meilę artimui. Satori moterų Klubas yra ne pelno siekianti bendruomenė ir surinktos lėšos yra skiriamos labdaringiems projektams ir paramai vykdyti.