Bendrosios nuostatos

Satori Narė nevartoja jokių intoksikantinių medžiagų ar siekia jų nevartoti (alkoholis, cigaretės, žolė, narkotinės medžiagos, mėsa, ar kitos medžiagos neigiamai įtakojančios psichinę būseną). Siekia būti laisva nuo priklausomybių.

Satori Narė stengiasi būti aktyvi ir naudinga klubo bendruomenei ir bendruomeninei veiklai, Lietuvai, prisidedant realiais veiksmais. Siekia klubą palaikyti ir plėsti, o ne palikti savieigai.

Satori Narių bendravimo pagrindas yra nuoširdumas, pagarba, nemelavimas ir tolerancija. Satori Narė paiso etikos normų ir vengia vartoti necenzūrinius žodžius;

Satori Narė yra ta, kuri dalyvauja dviejuose privalomuosiuose metiniuose susitikimuose (birželio ir lapkričio mėnesį). Jei dalyvavimas negalimas dėl svarių priežasčių, apie tai turi būti pranešta iš anksto Klubo administracijai.

Satori Narė atsisako viešų pareiškimų apie Klubo veiklą ir Nares, kuri gali sukelti Narių susiskaldymą ir priešpriešą. Visus pageidavimus, pastebėjimus, kurie būtų susiję su Satori Idėjų korekcija (apart čia vardijamų kriterijų), su kuria nesutinka Įkūrėja ir Klubo Aktyvas, turi gauti administracijos leidimą pranešti tai ateinančio renginio metu ir tada balsavimo būdu Narės pasiūlymą gali priimti arba atmesti;

Satori Narė yra sąžininga ir laikosi pozityvaus mąstymo, siekia būti sąmoningo ir doro žmogaus pavyzdžiu. Atsakingai naudoja Klubo simboliką/atributiką ir statusą;

Kiekviena Narė gali bet kada nutraukti savo dalyvavimą Klubo veikloje ir iš Klubo pasitraukti;

Lėšos surinktos Satori renginių metu ir kaip paaukojimai Klubui visada skiriamos tik Klubo palaikymui, plėtrai ir idėjų sklaidai bei realizacijai;

Klubas Satori yra ne pelno siekianti bendruomenė ir neneša jokios teisinės atsakomybės už Klubo Narių asmeninį gyvenimą.