Satori simbolika

Moterų Satori Klubo simbolikoje vaizduojamas mėnulio ženklas ir keturlapė mandala. Pastaroji atspindi Satori žodžio reikšmę – sąmoningumo blyksnis. Tai reprezentuoja keturias kryptis, kuriomis remiasi Klubo veikla, keturias kertines savybes: Karingumas – Dvasingumas – Seksualumas – Motiniškumas.

Karingumas. Tai moteris kuri tvirtai stovi ant savo kojų. Kuri yra drąsi ir tvirta, turinti išlavintą protą ir gebanti aiškiai mąstyti. Drąsa – tai Dieviškumo atributas, tai savybė kuri eina koja kojon su stiprybe, aiškiu savo vertybių ir idealų susistatymu ir jų žinojimu. Būti drąsiai, reiškia būti sąmoningai, kuomet yra žengiama per gyvenimą suvokiant savo proto galimybes, funkcionavimą ir gebėjimą jį įvaldyti. Moteris, turinti išlavintą protą tampa kūrėja ir gali labai, labai daug. Todėl ši Deivės savybė Klube manifestuoja kaip raktinis žodis – STIPRYBĖ.

Dvasingumas.  Kad būti dvasinga, reikia būti sąmoninga, būti išvien su visata, būti išvien su gyvenimu. SĄMONINGUMAS prasideda nuo susipratimo ir atskyrimo kas aš iš tiesų esu. Aplinkinio pasaulio suvokimas, jo gili analizė ir gautos informacijos realizavimas gyvenime, nuo to prasideda sąmoningumas. O  puoselėjamas moters dvasinis gyvenimas, kuria meilę, darną, harmoniją viduje ir išorėje.

Seksualumas. Daug amžių moters seksualumas buvo blokuojamas, engiamas, slepiamas, persekiojamas. Ir šiandien, vakarų pasaulyje, pagaliau mes turime laikmetį, kai turime pakankamai žinių ir laisvės teisingai manifestuoti seksualinės energijos GROŽĮ. Satori Klubo kontekste, seksualumas atsiskleidžia per Tantrinę moters Deivės prigimtį. Visa, kas yra žmoguje, yra dieviška ir visa gali būti panaudota dvasiniam augimui bei tobulėjimui.

Motinystė. Moteriškumas, o su juo ir motiniškumas šiais laikais išties išgyvena konfrontuojančią poziciją. Visuomet buvo moterų nenorinčių vaikų ir svajojančių apie šeimą, tačiau motiniškumo jausmą ir gebą, moteris talpina savyje kaip daugiau ar mažiau įgimtą.  Tai motiniškas meilės jausmas savo vaikams, šeimai, aplinkai, šaliai ir visai žmonijai. Motinystės grožis ir kilnumas pasireiškia per moters atvirą širdį, rūpestingumą, mokėjimą duoti meilę ir dalintis ja su aplinkiniais, ir šis gebėjimas slypi kiekvienos moters prigimtyje. Ši savybė Klubo veikloje grindžiama toliau per PARAMĄ.

Mėnulio simbolis – pasąmonės, nakties, moteriškos energijos simbolis esantis apačioje reprezentuoja visa apgaubiančios, globojančios ir palaikančios energijos ženklas. Pats simbolis vaizduojamas baltas juodame fone siekiant pabrėžti sąmonės-pasąmonės; paros, diena-naktis; vyriškos ir moteriškos energijų poliariškumą ir jų sintezę.